Liên hệ  |  Sitemap  |  English 

 
Links:

 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Viện Tiêu chuản Chất lượng Việt nam

The global language of business

Giai thuong chat luong Viet nam

 
  
MẠNG GEPIR Premium Users
Đúng như tên gọi, Mã thương phẩm toàn cầu - Global Trade Item Number (GTIN) hỗ trợ việc tự động hóa trong qui trình giao thương toàn cầu, bao gồm cả mua hàng và bán hàng. Mã số thương phẩm được gắn cho hàng hóa hoặc dịch vụ. Các sản phẩm này có thể được gắn giá bán, trong đơn đặt hàng hoặc trong phiếu thanh toán trong bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi cung ứng. Mã thương phẩm hỗ trợ việc tra cứu các thông tin đã được định nghĩa của một sản phẩm hoặc dịch vụ.

Mã thương phẩm cũng giúp tra cứu thông tin của doanh nghiệp sở hữu thương phẩm đó.
Mã thương phẩm toàn cầu (GTIN):

 

GS1 Vietnam - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt nam
Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (84.4) 38361463 - Fax: (84.4) 38361771 / 37562444 - Email: info@gs1vn.org.vn