Contact  |  Tiếng Việt 

 
Links:

 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Viện Tiêu chuản Chất lượng Việt nam

The global language of business

Giai thuong chat luong Viet nam

 
  
GEPIR Premium Users
Search by Barcode (GTIN)
Search by Global Location Number (GLN)

Search by Name
Search by Serial Shipping Container Code (SSCC)


Hiện tại GS1 Việt Nam chưa hỗ trợ bất kỳ phiên bản nào là phần mềm điện thoại

It's comming soon!
 

GS1 Vietnam - Vietnam Standards and Quality Institute
8 Hoang Quoc Viet - Cau Giay - Ha Noi
Tel: (84.4) 38361463 - Fax: (84.4) 38361771 or 37562444 - Email: info@gs1vn.org.vn